Kontakt

Miesto cvičenia:

MCK Spoločenský dom

Mierové námestie 1770/10

901 01 Malacky

1. poschodie ( nad sobášnou miestnosťou)

 

FB: Joga Malacky

romipowerjoga@gmail.com

Fotogaléria

powerjoga